“Je gaat het pas zien als je het doorhebt” 

Johan Cruijff

Willem F Dijksterhuis

'Een traag groeiende boom kan de hoogste worden' is een uitdrukking waar ik waarde aan hecht. Mijn eigen leerweg is er een geweest met veel omwegen, haken en ogen. Iets waar ik nu regelmatig plezier en profijt van heb tijdens mijn dagelijkse werk met jongeren en jongvolwassenen. De boodschap komt pas binnen als de client je binnen laat. Daarvoor dien je te luisteren, contact te maken en de ander serieus te nemen. 

Ervaringen:

 • werkzaam geweest bij de Koninklijke Landmacht 
 • gesprekspartner in ondersteuning politie en justitie inzake jeugdoverlast 
 • ondersteuningsprojecten met inzet van oa. Rots & Water in krachtwijken 
 • senior counsellor YMCA camp in USA
 • 5 jaar senior coach bij zorgaanbieder in midden Nederland
 • coach- en trainingsprojecten via de Jeugdwet, WMO en PGB in regio's Utrecht, Culemborg, Amersfoort (Gooi en Eemland) en de regio Noord Holland/ Gooi (Gooi en Vechtstreken)
 • mede oprichter Be The Change foundation Holland
 • 5 jaar samengewerkt met de oprichters van Challenge Day - Over de Streep
 • programmamaker van Vader & Zoon trainingen in diverse gemeentelijke projecten
 • Tony Robbins “Unleash The Power Within”: Lifestyle Coaching & Personal Improvement Seminar
 • SKJ - (Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd 
 • coach van UAO (Utrechtse Ondernemers Academie) 

Kernwaarden Kies voor je Toekomst zijn:

 • maatwerk
 • beweging
 • verbinding
 • resultaat
 • ondernemend 

Jongeren kunnen bij Kies voor je Toekomst terecht voor individuele professionele ondersteuning.

Willem F. Dijksterhuis

 

1.    Missie en Visie Kies voor je Toekomst (KvjT)

KvjT is een organisatie gestart in 2010 die ondersteuning, begeleiding biedt aan cliënten die vastlopen in het dagelijkse leven. KvjT is het “centrum” waar verbinding, beweging en resultaat kernwaarden zijn. Vanuit deze houding werkt KvjT met cliënten naar het beoogde doel. KvjT levert maatwerk en werkt vraaggericht. Cliënten kunnen bij KvjT terecht voor individuele professionele ondersteuning.

1.1    Missie

Centrale doelstelling is cliënten en jongvolwassenen te begeleiden en perspectief te bieden vanuit echt contact. Beweging, contact en laagdrempelig werken met een ervaren hulpverlener die betrokken is en dit werk met hart en ziel doen. Uiteindelijke doel is met deze cliënten een zo normaal mogelijk functioneren te creëren en hen een plek te geven in de maatschappij waarbinnen zij op eigen kracht weer verder kunnen. Zingeving, dagbesteding, school en/of werk en sport zijn hierbij belangrijke doelstellingen. 

Ervaring leert dat hulpverlening aan deze groep cliënten een mix nodig heeft van praktische hulp en regelwerk, naast hulp op psychosociaal gebied. Hulp kan slagen als er sprake is van contact tussen de hulpverlener en cliënten: daarom is het nodig de hulp zoveel mogelijk door eenzelfde persoon te laten plaatsvinden op die plek waar de cliënten die het liefst wil ontvangen. De hulpverlener is present wanneer de jongere of het netwerk daarom vraagt en neemt een positie in naast de cliënt en zijn netwerk om samen op zoek te gaan naar oplossingen.

Frequentie en duur van een traject kunnen verschillen. Dat hangt af van de zwaarte van de problematiek. Uit ervaring weet KvjT dat bij deze doelgroep veel psychosociale problemen aanwezig kunnen zijn, cliënten mogelijk licht verstandelijk beperkt zijn, rand psychiatrische problematiek hebben of een negatief zelfbeeld. In eerste instantie is het belangrijk bij deze groep cliënten om actief aan de slag te gaan. Door te doen. Zoals sporten, in plaats van alleen praten, komt er beweging. In het begeleiden/behandelen wordt veel gebruik gemaakt van sport en spel. Deze doelgroep uitdagen op het fysieke vlak geeft competitie en daardoor motivatie om in actie te komen en jezelf te verbeteren. Hierdoor ontstaat meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. De hulpverlening van KvjT richt zich met name op cliënten van 14 jaar en ouder. Er wordt expliciet gekozen om een mannelijke hulpverlener in te zetten. De inzet van mannelijke hulpverlener zorgt ervoor dat zij als rolmodel kunnen fungeren. Nodig in tijden waarbij het cliënten kan ontbreken aan een positief vaderfiguur en waar ook in de hulpverlening weinig mannelijke rolmodellen zijn.

 

1.2    Visie

Ieder mens streeft naar succes en wil iets bereiken. Succesvol zijn betekent dat je de regie over je leven terugwint en vasthoudt, betekenisvolle relaties kunt aangaan en een bevredigend sociaal leven kunt leiden.  De cliënten bij KvjT verdienen een kans door een intensief traject te volgen. Perspectief bieden, positieve benadering en oplossingsgericht werken zijn kenmerken voor ons aanbod. Niet opgeven maar elke dag weer een nieuwe kans. Veel cliënten hebben weinig goede voorbeelden in hun omgeving. Zij hebben baat bij een positief rolmodel, een persoonlijke coach die er voor hen is. Om hun talenten te ontwikkelen en de negatieve spiraal te doorbreken.

De visie van KvjT is om vanuit echt contact, beweging en vanuit een voorbeeldfunctie de cliënt in zijn kracht te zetten. Door te bewegen en echt contact krijgt deze doelgroep weer zicht op plezier en motivatie om door te gaan en zich te focussen op datgene wat zij willen bereiken.